Skip to main content

Kitutuinait tuyuiquyauyut titiqhimayunit Katimayinut hamungaNEBC@elections.nu.ca uvvaluunniit titirvik ataanit atrulugu.

Umigvia titiqhimayut tuyuqtauyunut April 14, 2023-mi.

Tamaita tuyuqtauyut Katimayinut ihumagiyauyukhauyut kitutuinnait titiqqait kingulliqpaaq unipkaamiitukhaillu, ilaulutik atinga inup tuyuiyup.

Tuyuqtauyut