Skip to main content

Hapkoninga havakaktot okoa Kiglilikiot Havaktit kanok naonaiyaivaktot votikviit kiglikhainik. Ovagut votikviit naonaikhimaviit votiktamingnit ekayukhigiangitni.
Inuit ekayukhilokagiangitni votiktamingnit, ovagut oingaiyaktavut votikhikviit kanok amigaitiyut inuknik ajikiigahoakhogit votiktot inuit.

Ovalo kaoyimalogo allanik, nunalo ovalo Inuit Kaoyimayatokangit atoklogit.

Kaffingokpaktot inuit nunani naliak allangokpaktot inugiakhigomik votikhikviit. Ona Kinglinggitnik Havaktit havakpaktot votikhikviit, inuitlo votilokaktitaovaktokhat namaktomik, inugiakhigaloaktitlogo. Ehivgiokhivaktot Nunavutmi votikviknik kiglingitnik ovalo pitkoivaktot allangoktonik, kanok inuit tohakvigilgaaklogit.

Okoa Kiglinggitnot Havaktit 3‐goyut havaktikaktot, elikoktot kavamanit. Atokhotik Nunavutmi Votiotinik Maliganik, okoa Kiglilikiot Havaktit oktokpaktot kiglikhainik ovalo atikhainik Nunavutmi votikvikhanik.

Enikat talvani, ona Nunavutmi Maligaliokvikmi eliogainiaktot Kiglilikiokhanik Havaktinik 10 okiot enigaikpata.

Tabkoa Havaktit havalikpaktot aolalikhotik meetiktit tikkoaktaogangata. Nongotpaktok havangat Havaktit onipkakhak tts hatkiktaogangat Maligaliokvikmot.
Okoa Havaktit havakhat aolavaktok emakak 250 oblonik – kiglilik 8 tatkikhiotinik. Okoa Maligaliokvik havanga enikalaikyumikpaktok 6 tatkikionik elavlogo Nunavutmi
niggoakniakata Nunavutmi Havaktit onipkakhaktik eniktinago.

Okoa Havaktit onipkakniaktot kanok aolakpat naonaiyaklogo havaagiyat. Ona onipkakhak oktutikakniaktok naonaiklogolo:

  • Okoa kaffit votikhikvikni ovalo kanok kiglikaktot.
  •  Kaffit inuit amigaitpat votikhikvikni.
  •  Hok nunat kiglinikpat nutaanik votikhikviit.
  • Atiit votikhikviit ovalo hok allangoktot votikhikviit.

Tamna hivolioktioyuk havakti atanioniaktok naliak apikhoiyi okonaniotak Nunavutmi Apikhoiyitkoni naliak oktovaktolikioni. okoak malgok elaoyuk okonanik votilaktokhaklo. Inuit elaoyukhaongitot kavamatokaniotat, nunatiamiotat, nunamiota, naliak hamlatkoni havaktit elaolimaitot Havktiolotik.

Ona hivoliokti atanioniaktok.

Kamisina Nunavunmi Tikkuaqtauhimayut pitquyauyunik Maligaliurvingmit.